Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

pexels fauxels 3184292
Dlaczego niektóre firmy posiadają w swojej ofercie usługę WDRAŻANIA systemu IT? Czy to oznacza instalację, czy obejmuje więcej czynności? Wyjaśniamy z czego składa się wdrożenie i jakie działania powinien dostarczyć dostawca usług tego rodzaju.

 

 

 

1.     Wdrażanie systemu - co to znaczy?

Pojęcie wdrażania systemu jest bardzo rozległe i bardzo często jego definicja nie jest precyzyjna. Podstawowym celem wdrożenia systemu jest udostępnienie odbiorcy sprawnego oraz co ważniejsze skonfigurowanego do jego indywidualnych potrzeb oprogramowania. Jest to działanie niezwykle istotne dla firmy, ponieważ systemy informatyczne w obecnych czasach są jednym z kluczowych narzędzi, dzięki którym może ona uzyskać optymalne efekty. Podczas wdrażania systemu ważna jest jakość, precyzja oraz jego architektura, ponieważ już na tym etapie mogą pojawić się problemy, które w przyszłości będą miały znaczący wpływ na efektywność, czy płynność działającego systemu, co z kolei będzie się przekładać na koszty związane z jego użytkowaniem (wprowadzanie poprawek, przestoje w działaniu, zmiana oprogramowania).

 Sprawdź; https://ttpsc.com/pl/atlassian/oferta/wdrozenia/

 

 2.     Jakie są strategie wdrażania systemu?

Wybór właściwej strategii oraz określenie ról w projekcie jest niezwykle ważne z punktu widzenia osiągnięcia zamierzonych efektów. Sposób i zakres wdrożeń należy dobrać do klienta, biorąc również pod uwagę takie elementy jak: zamówienia, produkcja, sprzedaż i dystrybucja, magazyny, a nawet księgowość. Dlatego też podczas wdrażania systemu stosuje się różnie techniki, trzeba też pamiętać o zachowaniu ciągłości działań, w przypadku gdy firma pracuje już na jakimś systemie i planuje go zamienić na inny. Rozróżniamy trzy podstawowe strategie wdrażania systemu, mowa tutaj o:

 • całościowej - jest to strategia obarczona największym ryzykiem, ponieważ polega ona na zastąpieniu dotychczasowego systemu zupełnie nowym, bez fazy przejściowej, czyli system nie jest wprowadzany stopniowo. Problemy, jakie można napotkać podczas takiego wdrożenia, to brak możliwości cofnięcia zmian (ponieważ stary system już nie istnieje), czas potrzebny do oswojenia się z nowym systemem, oraz konieczność szybkiego przeszkolenia personelu. Jednak strategia całkowita ma też zalety takie jak niskie koszty wdrożenia, czy wygoda;
 • cząstkowej - jest to strategia, która obarczona jest wysokim ryzykiem, przez co jest ona popularna i często stosowana. Bardzo chętnie korzystają z niej duże firmy oraz przedsiębiorstwa, jednak jej dużą wadą jest fakt, że generuje ona spore koszty. Strategia cząstkowa polega na wdrażaniu systemu oddzielnie dla każdej poszczególnej części, dzięki czemu w razie ewentualnych kłopotów reszta sektorów nie traci stabilności i działa płynnie. Takie rozwiązanie z pewnością pozwala precyzyjne i dokładne przygotowanie się do zmian, zarówno osobom odpowiedzialnym za zmiany, jak i pracownikom;
 • równoległej - jest to strategia najbardziej czasochłonna i pochłaniająca największe koszty, ale jej wielkim atutem jest bezpieczeństwo. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na równoczesnym korzystaniu ze starego systemu i stopniowym wdrażaniu nowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wszystko dokładnie przetestować, perfekcyjnie przeszkolić pracowników, jednak generuje on też konflikty na przykład, gdy jedna osoba działa już na nowym systemie, a inna pracuje jeszcze na tym starszym.

Zobacz także: https://ttpsc.com/pl/atlassian/oferta/

 

3.     Wdrożenie systemu krok po kroku.

Wydawać by się mogło, że wdrożenie systemu polega tylko na jego wprowadzeniu, lub zastąpieniu już tego istniejącego. Nic bardziej mylnego, jest to proces, który obejmuje szereg działań związanych z przygotowaniem całego planu działań, testami, oraz co jest bardzo ważne wsparciem już po zakończeniu całej procedury. Należy też pamiętać o tym, że aby wszystko przebiegło sprawnie i płynnie trzeba odpowiednio wcześnie przeszkolić pracowników, oraz przygotować maszyny i sprzęt pod nowe rozwiązania, aby maksymalnie ograniczyć błędy i związane z nimi przestoje. Dlatego też wdrożenie systemu składa się z kilku etapów, które można podzielić następująco:

 • przygotowanie - każda profesjonalna firma nie zaproponuje gotowego rozwiązania, istnieją oczywiście szablony, na podstawie których możemy się opierać, jednak rozwiązania muszą być spersonalizowane. Dlatego też przed jakimkolwiek przystąpieniem do działań niezbędne są analizy, konsultacje, wysłuchanie potrzeb klienta i dopiero na tej podstawie firma zajmująca się wdrażaniem przedstawia najlepsze, możliwe rozwiązanie. Podsumowując, na ten etap składają się takie działania jak:
  • konsultacja - czyli rozmowa na temat potrzeb i oczekiwań klienta;
  • analiza biznesowa - dzięki modelowaniu procesów klient ma lepszą widoczność operacji biznesowych, w związku z czym może on łatwiej i szybciej podejmować trafne decyzje zwiększając przy tym wydajność;
  • przygotowanie oferty - polega na przedstawieniu planu działania, propozycji rozwiązań, narzędzi, oraz dodatków, dzięki którym oczekiwania i potrzeby klienta będą spełnione;
 • działanie - po ustaleniu konkretnego planu działania, następuje etap wdrożenia, w którym realizowane są krok po kroku wszystkie punkty ustalone podczas przygotowania. Dzięki działaniu zgodnie z planem każdy wie co i kiedy się zadzieje - pracownicy wiedzą, na co się przygotować (na przykład, kiedy będą musieli zacząć działać na nowym systemie, lub kiedy będzie chwilowa przerwa spowodowana wdrażaniem systemu). Etap działania można podzielić na kilka części, są to:
  • instalacja - czyli najprościej mówiąc wgranie nowego systemu, jak już było powiedziane wcześniej, instalacja może odbyć się jednorazowo, częściowo lub może być wprowadzana równolegle;
  • aktualizacja - wprowadzanie systemu nie zawsze oznacza wgranie zupełnie nowego rozwiązanie, czasem wdrożenie systemu polega na jego uaktualnieniu do nowszej, lepszej wersji;
  • migracje danych - może się zdarzyć, że zmieniając system przenoszone są dane na przykład do chmury;
  • konfiguracja.- odpowiednie i płynne wdrożenie nowego systemu to połowa sukcesu, można bowiem mieć najlepsze programy, ale bez odpowiedniej konfiguracji, która bazuje na najlepszych praktykach IT, firma nie osiągnie 100% wydajności;
  • dostosowanie - trzeba pamiętać, że każda firma ma swoje specyficzne wymagania, oraz oczekiwania, dlatego tak ważne jest odpowiednie spersonalizowanie zarówno systemu, jak i narzędzi pod klienta;
  • development - jest to dodatkowa funkcja, profesjonalna firma wdrażająca nie bazuje tylko na gotowych rozwiązaniach, ale też oferuje dedykowane aplikacje przygotowane specjalnie dla klienta;
 • utrzymanie - po wprowadzeniu oraz przetestowaniu oprogramowania, niezwykle ważne jest zachowanie ciągłości i niezawodności jego działań. Dlatego też wiele firm decyduje się na instalację dodatkowych narzędzi lub rozwiązań chmurowych. Dzięki czemu firma wdrażająca może zaoferować takie działania jak:
  • utrzymanie - firma wdrażająca ma pieczę nad oprogramowaniem, dzięki takiej kontroli jest ono mniej awaryjne;
  • hosting - polega on na udostępnianiu przez firmę zewnętrzną usług internetowych, czy zasobów serwerowych, dzięki czemu klient może przechowywać swoje aplikacje na serwerach zewnętrznych lub w chmurze;
 • wsparcie - profesjonalne wdrażanie systemu nie powinno się kończyć po instalacji programu, firma powinna oferować wsparcie w każdym momencie, zapewniając swoim klientom ciągłą dyspozycyjność, gdy na przykład pojawiają się nowe pytania, lub problemy. Poza wsparciem profesjonalne firmy wdrożeniowe oferują:
  • Szkolenia i warsztaty - zarówno dla administratorów, jak i dla pracowników;
  • Indywidualną opiekę serwisową - każdy klient może liczyć na swojego eksperta, który będzie czuwał na systemem;
  • Wsparcie powdrożeniowe - po wprowadzeniu systemu niezwykle ważna jest jego kontrola polegająca na bieżącym nadzorowaniu oprogramowania, diagnostyce, oraz rozwiązywaniu ewentualnych problemów, czy administracja;
  • Konsultacje i rekomendacje - polega to na ciągłym nadzorowaniu systemu i proponowaniu nowych rozwiązań w zależności od potrzeb;
  • Wskazówki i porady - dzięki ciągłemu nadzorowaniu systemu, opiekun może udzielać praktycznych rad na temat dodatkowych rozwiązań, które z czasem mogą okazać się niezbędne, lub przydatne;
  • Stały kontakt - jest to niezwykle ważne, aby być cały czas w kontakcie ze swoim doradcą, dzięki czemu unikniemy stresujących sytuacji na przykład podczas awarii.

 

pexels fauxels 3184292
Dlaczego niektóre firmy posiadają w swojej ofercie usługę WDRAŻANIA systemu IT? Czy to oznacza instalację, czy obejmuje więcej czynności? Wyjaśniamy z czego składa się wdrożenie i jakie działania powinien dostarczyć dostawca usług tego rodzaju.

 

 

 

1.     Wdrażanie systemu - co to znaczy?

Pojęcie wdrażania systemu jest bardzo rozległe i bardzo często jego definicja nie jest precyzyjna. Podstawowym celem wdrożenia systemu jest udostępnienie odbiorcy sprawnego oraz co ważniejsze skonfigurowanego do jego indywidualnych potrzeb oprogramowania. Jest to działanie niezwykle istotne dla firmy, ponieważ systemy informatyczne w obecnych czasach są jednym z kluczowych narzędzi, dzięki którym może ona uzyskać optymalne efekty. Podczas wdrażania systemu ważna jest jakość, precyzja oraz jego architektura, ponieważ już na tym etapie mogą pojawić się problemy, które w przyszłości będą miały znaczący wpływ na efektywność, czy płynność działającego systemu, co z kolei będzie się przekładać na koszty związane z jego użytkowaniem (wprowadzanie poprawek, przestoje w działaniu, zmiana oprogramowania).

 Sprawdź; https://ttpsc.com/pl/atlassian/oferta/wdrozenia/

 

 2.     Jakie są strategie wdrażania systemu?

Wybór właściwej strategii oraz określenie ról w projekcie jest niezwykle ważne z punktu widzenia osiągnięcia zamierzonych efektów. Sposób i zakres wdrożeń należy dobrać do klienta, biorąc również pod uwagę takie elementy jak: zamówienia, produkcja, sprzedaż i dystrybucja, magazyny, a nawet księgowość. Dlatego też podczas wdrażania systemu stosuje się różnie techniki, trzeba też pamiętać o zachowaniu ciągłości działań, w przypadku gdy firma pracuje już na jakimś systemie i planuje go zamienić na inny. Rozróżniamy trzy podstawowe strategie wdrażania systemu, mowa tutaj o:

 • całościowej - jest to strategia obarczona największym ryzykiem, ponieważ polega ona na zastąpieniu dotychczasowego systemu zupełnie nowym, bez fazy przejściowej, czyli system nie jest wprowadzany stopniowo. Problemy, jakie można napotkać podczas takiego wdrożenia, to brak możliwości cofnięcia zmian (ponieważ stary system już nie istnieje), czas potrzebny do oswojenia się z nowym systemem, oraz konieczność szybkiego przeszkolenia personelu. Jednak strategia całkowita ma też zalety takie jak niskie koszty wdrożenia, czy wygoda;
 • cząstkowej - jest to strategia, która obarczona jest wysokim ryzykiem, przez co jest ona popularna i często stosowana. Bardzo chętnie korzystają z niej duże firmy oraz przedsiębiorstwa, jednak jej dużą wadą jest fakt, że generuje ona spore koszty. Strategia cząstkowa polega na wdrażaniu systemu oddzielnie dla każdej poszczególnej części, dzięki czemu w razie ewentualnych kłopotów reszta sektorów nie traci stabilności i działa płynnie. Takie rozwiązanie z pewnością pozwala precyzyjne i dokładne przygotowanie się do zmian, zarówno osobom odpowiedzialnym za zmiany, jak i pracownikom;
 • równoległej - jest to strategia najbardziej czasochłonna i pochłaniająca największe koszty, ale jej wielkim atutem jest bezpieczeństwo. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na równoczesnym korzystaniu ze starego systemu i stopniowym wdrażaniu nowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wszystko dokładnie przetestować, perfekcyjnie przeszkolić pracowników, jednak generuje on też konflikty na przykład, gdy jedna osoba działa już na nowym systemie, a inna pracuje jeszcze na tym starszym.

Zobacz także: https://ttpsc.com/pl/atlassian/oferta/

 

3.     Wdrożenie systemu krok po kroku.

Wydawać by się mogło, że wdrożenie systemu polega tylko na jego wprowadzeniu, lub zastąpieniu już tego istniejącego. Nic bardziej mylnego, jest to proces, który obejmuje szereg działań związanych z przygotowaniem całego planu działań, testami, oraz co jest bardzo ważne wsparciem już po zakończeniu całej procedury. Należy też pamiętać o tym, że aby wszystko przebiegło sprawnie i płynnie trzeba odpowiednio wcześnie przeszkolić pracowników, oraz przygotować maszyny i sprzęt pod nowe rozwiązania, aby maksymalnie ograniczyć błędy i związane z nimi przestoje. Dlatego też wdrożenie systemu składa się z kilku etapów, które można podzielić następująco:

 • przygotowanie - każda profesjonalna firma nie zaproponuje gotowego rozwiązania, istnieją oczywiście szablony, na podstawie których możemy się opierać, jednak rozwiązania muszą być spersonalizowane. Dlatego też przed jakimkolwiek przystąpieniem do działań niezbędne są analizy, konsultacje, wysłuchanie potrzeb klienta i dopiero na tej podstawie firma zajmująca się wdrażaniem przedstawia najlepsze, możliwe rozwiązanie. Podsumowując, na ten etap składają się takie działania jak:
  • konsultacja - czyli rozmowa na temat potrzeb i oczekiwań klienta;
  • analiza biznesowa - dzięki modelowaniu procesów klient ma lepszą widoczność operacji biznesowych, w związku z czym może on łatwiej i szybciej podejmować trafne decyzje zwiększając przy tym wydajność;
  • przygotowanie oferty - polega na przedstawieniu planu działania, propozycji rozwiązań, narzędzi, oraz dodatków, dzięki którym oczekiwania i potrzeby klienta będą spełnione;
 • działanie - po ustaleniu konkretnego planu działania, następuje etap wdrożenia, w którym realizowane są krok po kroku wszystkie punkty ustalone podczas przygotowania. Dzięki działaniu zgodnie z planem każdy wie co i kiedy się zadzieje - pracownicy wiedzą, na co się przygotować (na przykład, kiedy będą musieli zacząć działać na nowym systemie, lub kiedy będzie chwilowa przerwa spowodowana wdrażaniem systemu). Etap działania można podzielić na kilka części, są to:
  • instalacja - czyli najprościej mówiąc wgranie nowego systemu, jak już było powiedziane wcześniej, instalacja może odbyć się jednorazowo, częściowo lub może być wprowadzana równolegle;
  • aktualizacja - wprowadzanie systemu nie zawsze oznacza wgranie zupełnie nowego rozwiązanie, czasem wdrożenie systemu polega na jego uaktualnieniu do nowszej, lepszej wersji;
  • migracje danych - może się zdarzyć, że zmieniając system przenoszone są dane na przykład do chmury;
  • konfiguracja.- odpowiednie i płynne wdrożenie nowego systemu to połowa sukcesu, można bowiem mieć najlepsze programy, ale bez odpowiedniej konfiguracji, która bazuje na najlepszych praktykach IT, firma nie osiągnie 100% wydajności;
  • dostosowanie - trzeba pamiętać, że każda firma ma swoje specyficzne wymagania, oraz oczekiwania, dlatego tak ważne jest odpowiednie spersonalizowanie zarówno systemu, jak i narzędzi pod klienta;
  • development - jest to dodatkowa funkcja, profesjonalna firma wdrażająca nie bazuje tylko na gotowych rozwiązaniach, ale też oferuje dedykowane aplikacje przygotowane specjalnie dla klienta;
 • utrzymanie - po wprowadzeniu oraz przetestowaniu oprogramowania, niezwykle ważne jest zachowanie ciągłości i niezawodności jego działań. Dlatego też wiele firm decyduje się na instalację dodatkowych narzędzi lub rozwiązań chmurowych. Dzięki czemu firma wdrażająca może zaoferować takie działania jak:
  • utrzymanie - firma wdrażająca ma pieczę nad oprogramowaniem, dzięki takiej kontroli jest ono mniej awaryjne;
  • hosting - polega on na udostępnianiu przez firmę zewnętrzną usług internetowych, czy zasobów serwerowych, dzięki czemu klient może przechowywać swoje aplikacje na serwerach zewnętrznych lub w chmurze;
 • wsparcie - profesjonalne wdrażanie systemu nie powinno się kończyć po instalacji programu, firma powinna oferować wsparcie w każdym momencie, zapewniając swoim klientom ciągłą dyspozycyjność, gdy na przykład pojawiają się nowe pytania, lub problemy. Poza wsparciem profesjonalne firmy wdrożeniowe oferują:
  • Szkolenia i warsztaty - zarówno dla administratorów, jak i dla pracowników;
  • Indywidualną opiekę serwisową - każdy klient może liczyć na swojego eksperta, który będzie czuwał na systemem;
  • Wsparcie powdrożeniowe - po wprowadzeniu systemu niezwykle ważna jest jego kontrola polegająca na bieżącym nadzorowaniu oprogramowania, diagnostyce, oraz rozwiązywaniu ewentualnych problemów, czy administracja;
  • Konsultacje i rekomendacje - polega to na ciągłym nadzorowaniu systemu i proponowaniu nowych rozwiązań w zależności od potrzeb;
  • Wskazówki i porady - dzięki ciągłemu nadzorowaniu systemu, opiekun może udzielać praktycznych rad na temat dodatkowych rozwiązań, które z czasem mogą okazać się niezbędne, lub przydatne;
  • Stały kontakt - jest to niezwykle ważne, aby być cały czas w kontakcie ze swoim doradcą, dzięki czemu unikniemy stresujących sytuacji na przykład podczas awarii.

 

Polecamy

Dlaczego warto stworzyć swój sklep internetowy?