Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

20201013092531 55e3dc414b52ac14f6da8c7dda79367a1c36d8e35b556c48732f79d1904ecc59bf 1280.jpg
Wybrane odpady pochodzące z przemysłu motoryzacyjnego wymagają utylizacji oraz przechowywania w szczególnych warunkach. Zaliczamy tu między innymi olej przepracowany należący do grupy odpadów niebezpiecznych. W warsztatach samochodowych generowane są duże ilości zużytych olejów silnikowych i olejów przekładniowych. Jakie są przepisy dotyczące ich utylizacji?

 

Zgodnie z treścią ustawy o odpadach do olejów odpadowych zalicza się wszystkie oleje smarowe oraz oleje przemysłowe nie nadające więcej do zastosowania zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Do powstawania olejów odpadowych dochodzi najczęściej w stacjach obsługi pojazdów, bazach transportowych, a także w urządzeniach pracujących w przemyśle. Z olejami odpadowymi należy postępować w szczególny sposób, który nie będzie zagrażał środowisku ani zdrowiu ludzi.

 

Dlaczego przepracowany olej jest odpadem niebezpiecznym?

Rozlany olej wnika głęboko w ziemię. Przepracowany olej silnikowy zawiera wiele szkodliwych substancji chemicznych. Jeśli dojdzie do jego rozlania i wniknięcia w glebę, może to doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych. Niekontrolowane spalanie olejów powoduje z kolei przedostanie się toksycznych związków chemicznych do atmosfery. Utwardzony olej wylany do kanalizacji powoduje jej zatykanie i stanowi zagrożenie mechaniczne. Oleje odpadowe muszą być magazynowane, a następnie transportowane i utylizowane w kontrolowany sposób.

 

Odbiór, transport i utylizacja olejów odpadowych

Oleje przepracowane są najczęściej odbierane przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się transportowaniem odpadów. Przed oddaniem oleju zbiera się go w specjalnych zbiornikach (najczęściej bańkach), które muszą być szczelnie zamknięte do transportu. Powinny to być zbiorniki podziemne lub naziemne nie przekraczające pojemności 1 m3, które muszą być przechowywane pod zadaszeniem oraz na utwardzonej powierzchni. Zbiorniki powinny zostać zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób oraz przed możliwością wnikania powietrza i wilgoci. Ponadto należy przechowywać je w stałej temperaturze.

Po odebraniu przez firmę olej jest przekazywany do utylizacji – czyli wbrew powszechnemu rozumieniu – jest przygotowywany do ponownego wykorzystania (regeneracja i recykling). Dopiero gdy ze względu na stopień zanieczyszczenia nie jest możliwe jego dalsze wykorzystanie, zużyty olej jest poddawany unieszkodliwieniu.

Poddane regeneracji oleje przepracowane stanowią surowiec wtórny. Mogą być wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych, biopaliw i nie tylko. Z tego powodu zużyty olej ma swoja wartość rynkową i mimo tego, ze stanowi odpad, może podlegać sprzedaży.

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź stronę - wektorsc.eu