Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

sortownik ziaren
Sortowanie jest ostatnim etapem czyszczenia ziarna przed załadowaniem do silosów lub przed transportem do zakładu przetwórczego. Proces sortowania służy oddzieleniu od materiału podstawowego ziaren niepełnowartościowych lub innego gatunku. W nowoczesnych gospodarstwach rolnych, zakładach nasiennych i przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego sortowanie realizowane jest z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn.

 

Stół sortujący

Wibracyjny sortownik stołowy rozdziela mieszaninę na podstawie ciężaru właściwego i sprężystości ziaren. Taki sposób rozdziału umożliwia odseparowanie od materiału podstawowego ziaren porażonych chorobami i skiełkowanych. O przybliżenie zasady działania stołu grawitacyjnego poprosiliśmy specjalistę z firmy ZUPTOR:

Ziarno nasypywane jest na środek lekko pochylonego stołu wyposażonego w biegnące zygzakowato ścianki. W wyniku poprzecznych wibracji stołu nasiona układają się warstwowo w kanalikach utworzonych przez ścianki zgodnie z zasadami grawitacji, czyli cięższe opadają niżej. Lżejsze nasiona, a więc puste lub chore, poddają się ruchowi stołu. Siła, z jaką lekkie nasiona uderzają o ścianki kanału, jest większa od siły ciężkości, w związku z czym takie ziarna przesuwają się ku górze.

Chociaż sposób pracy sortownika grawitacyjnego wydaje się bardzo prosty, konstrukcja urządzenia musi być wykonana bardzo starannie. Kluczowym aspektem jest ustawienie właściwego kąta nachylenia górnej i dolnej części dna stołu. Stopień nachylenia – mniejszy w dolnej, a większy w górnej części – ma istotny wpływ na dokładność sortowania. Bardzo ważna jest także amortyzacja umożliwiająca płynne i elastyczne ruchy sortownika. Częstotliwość drgań stołu grawitacyjnego powinna mieścić się w przedziale 200-220 na minutę.

 

Sortownik optyczny

Szukając bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, warto zwrócić uwagę na optyczne sortowniki ziarna, które są zdolne do rozdziału materiału na podstawie wielkości, kształtu oraz koloru jego składników. Urządzenia tego typu wykorzystują działanie kamer lub sensorów świetlnych, dzięki którym komputer sterujący sortownikiem jest w stanie wychwycić i oddzielić ziarna chore, uszkodzone lub gatunku innego niż podstawowy. Obecnie najlepsze sortowniki materiałów sypkich dla branży nasiennej i przetwórstwa spożywczego na rynek polski dostarcza niemiecki producent Petkus. W ofercie krajowych dystrybutorów dostępne są kompletne czyszczalnie Petkus, jak i moduły do rozbudowy istniejących już linii technologicznych.

 

zuptor.pl